Bok om undertextning, mygga och en mobilkamera

Kurs: Lyckas med tillgänglig video

Lärare: Mikael Hellman

  • 13 avsnitt
  • 44min
  • Undertextad
  • Släpptes september 2021
Köp medlemskap

Introduktion

00:44 | Provavsnitt

Välkommen till ett reportage om vad tillgänglig video är och hur du gör i praktiken. Mikael Hellman vid Malmö stad lotsar dig.

Spela upp avsnitt

Att arbeta som visuell kommunikatör

03:23 | Provavsnitt

Tillgänglig video och grafisk identitet är en del av Mikael Hellmans arbete. Där det kreativa möter tekniken för att skapa video som alla kan ta del av, där vill Mikael vara.

Spela upp avsnitt

Det här är tillgänglig video

05:34 | Provavsnitt

En tillgänglig video är en video alla kan ta del av. Lagkravet är att du har med undertextning och syntolkning.

Spela upp avsnitt

Planeringen

03:32 | Provavsnitt

När du planerar en tillgänglig video avsätt tid för att planera innehåll, manus med syntolkning, var filmningen ska ske och hur den ska redigeras.

Spela upp avsnitt

Inspelningsplatsen

02:15 | Provavsnitt

Bra kontraster med neutral bakgrund och plats för undertext är viktigt för att videobilden ska bli tydlig.

Spela upp avsnitt

Undertextning

06:28 | Provavsnitt

Undertexter ska vara lätta och läsa och göra innehållet lättförståeligt. Håll dig runt 32 tecken per rad när du skriver.

Spela upp avsnitt

Syntolkning

06:05 | Provavsnitt

Syntolkning berättar vad som visuellt händer. Se till att redigera in mycket klippbilder så syntolkning får plats.

Spela upp avsnitt

Verbalisering

04:06 | Provavsnitt

Verbalisering är när den syntolkade versionen ingår naturligt i videon. Mikael förklarar!

Spela upp avsnitt

Textversion

01:44 | Provavsnitt

Textversion är en transkription av videon. I den kan även syntolkningen ingå.

Spela upp avsnitt

Teckenspråkstolkning

02:01 | Provavsnitt

Alla länder har sina egna teckenspråk. För bästa resultat kan du arbeta med både en teckenspråkstolk och en döv person. Grafik tar tid att teckenspråkstolka, tänk på det när du redigerar.

Spela upp avsnitt

Redigering

04:34 | Provavsnitt

Är det bra kontrast i både färg och ljud. Arbeta strategiskt med alla olika delar. Undvik ljudeffekter när du redigerar.

Spela upp avsnitt

Framtiden

01:53 | Provavsnitt

Mikael Hellman tror att vi i framtiden inte kommer förstå att vi inte alltid har gjort video tillgängligt.

Spela upp avsnitt

Snabba tips

01:22 | Provavsnitt

Planering är A och O, bestäm dig för att din nästa video ska vara tillgänglig från grunden för att nå tjugo procent fler personer!

Spela upp avsnitt

Lär dig hur du skapar en tillgänglig video

”Video först!” Så resonerar Mikael Hellman på Malmö Stad när det handlar om kommunikation eftersom du når många med video. Men när du skapar en video behöver du skapa en tillgänglig video, så att alla kan ta del av den.

Skapa tillgänglig video redan i planeringen

Att klistra på tillgänglighet i ett för sent skede blir sällan bra. Om du redan från start tänker på att du ska skapa en tillgänglig video blir arbetet inte så svårt. Genom att jobba igenom ditt manus, tänka igenom innehållet och inspleningsplatsen har du mycket gratis när du sedan ska redigera din video.

Tillgänglig video på flera sätt

När du hör tillgänglig video tänker du kanske främst på att din video ska ha undertexter, och det ska den såklart ha. Men att skapa tillgänglig video handlar också om att du har tillgänglighetsfunktioner som syntolkning, teckenspråkstolkning och en textversion av din video.

Om reportaget Lyckas med tillgänglig video

I det här reportaget får du lära dig vad en tillgänglig video faktiskt är och hur du ska tänka när du skapar en tillgänglig video. Du lär dig hur du får en tillgänglig videobild, hur klippbilder fungerar bäst i en syntolkningsversion och andra handfasta tips för att skapa en video som alla kan ta del av.

Läraren Mikael Hellman lär dig

  • Vad tillgänglig video är
  • Hur du planerar din tillgängliga video
  • Vad du ska tänka på när det gäller inspelningsplatsen
  • Hur du jobbar med efterbearbetning av din video.

Om läraren Mikael Hellman

Mikael arbetar som videoexpert på Malmö stad och hjälper dagligen stadens 130 kommunikatörer med allt som rör video. I sitt dagliga arbete kommer han i kontakt med frågor runt omkring videoskapandet, så som lagar, regler och policys. Det har lett till att Mikael idag har stor kunskap och erfarenhet inom området tillgänglig video.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video