Mikael Hellman förklarar tillgänglig video

Från kursen: Lyckas med tillgänglig video

En tillgänglig video är en video alla kan ta del av. Lagkravet är att du har med undertextning och syntolkning.
Köp medlemskap
/Kameraklick/ Tillgänglig video är en video som man har gjort på ett sätt så att alla kan ta del av den. Det är egentligen två delar, ena delen handlar om själva skapandet av videofilmen. Alltså det här, vad har man gjort på själva planeringen med manusarbetet till exempel. Hur har man planerat inspelningen och redigeringen. Just det där att du får fram en videofilm. Det är ena delen. Den andra delen är när du placerar den här videofilmen i en videospelare. Att man då har tillgänglighetsfunktioner som undertext och syntolkning, kanske textversion och teckenspråk. Så det är de här två delarna som gör att videofilmen blir tillgänglig. Se nu på skärmen framför här, det är en sida som heter Barnens bästa bibliotek. Där har man verkligen gått in för att göra de här videofilmerna så tillgängliga som man nånsin kan. Både med undertextning, syntolkning, textversion, teckenspråk på vissa av filmerna. Ett exempel på det skulle kunna vara den här filmen som handlar om garaget. Om jag klickar här så kommer vi till den sidan. Jag väljer att spela upp: /bakgrundsmusik/ Då såg vi att Johanna gick ju i den här korridoren och vi hade musik i bakgrunden. Men om vi spolar tillbaks igen, så kan vi göra så att vi aktiverar syntolkningen: "Johanna går genom biblioteket som är ljust och luftigt med gröna växter till barnavdelningen" För att en videofilm ska vara tillgänglighetsanpassad så är det ju...lagkravet säger att filmen ska ha undertexter och de ska ha syntolkning. Det är de två lägsta nivåerna. När jag pratar om tillgänglig video så tar jag även med textversion. För det är nåt som är otroligt bra att använda. Om man till exempel använder en skärmläsare om man är blind, så kan man få texten uppläst. Så textversion är också väldigt, väldigt bra att använda. Teckenspråk känns naturligt att ta med när man pratar om tillgänglig video: /bakgrundsmusik Finns det nåt som filmen inte får innehålla? Som kan göra det svårt för vissa att ta till sig innehållet i filmen? Den frågan tänker jag att man kan tänka på lite annorlunda. Det finns ingenting i själva lagkravet som säger att filmen inte får lov att innehålla de här elementen. Man brukar säga att blinkande ljus är nånting som man definitivt ska undvika. Det kan finnas personer som får anfall av blinkande ljus. Annars så fokuserar man mer på att man ska jobba på andra sätt. Det handlar mer om hur du ska göra din film för att den ska bli tillgänglig inte så mycket om att det här får den inte lov att innehålla. Varför ska man då göra en tillgänglig video? Anledningen till att man ska göra en tillgänglig video. Visst vi har en ny lag, lag om digital tillgänglighet till offentlig sektor. Men den delen jag tycker att man ska fokusera på, det är ju att man gör något som är väldigt bra för väldigt många. Att man inte ser lagen som att nu kommer det nån med en pekpinne och det här måste vi göra. Utan man ser värdet i att skapa en videofilm för att fler ska kunna se den. Det vi ser på skärmen här nu, det är Malmö stads videospelare. Det är en teknik som vi har byggt ovanpå vår videoplattform som vi använder oss av idag. I videospelaren har vi möjlighet att aktivera och avaktivera undertexter, vi kan aktivera och avaktivera syntolkning och textversion och även teckenspråk. Men när vi för ett antal år sen började med den här konferensen med post- och telestyrelsen och alla olika experterna så började vi också jobba med att utveckla den teknik som stödjer de här olika tillgänglighetsfunktionerna. Det var väldigt tydligt för oss när vi tittade runt att det fanns olika varianter men inte riktigt nån som funkade när man streama videofilmer. Krävs det en sån här videospelare? Nej, inte egentligen. Men det beror på hur viktigt det är för en att sprida filmerna och på vilket sätt man vill jobba. Det är klart att man kan ha en länk på sin hemsida som länkar till en film på Youtube. Men det är kanske inte så många vill jobba. Man kanske vill ha filmen tillsammans på själva sidan. Det är kart du kan ha flera videofilmer, en som är original och en som är syntolkad absolut. Problemet med det är att har man en funktionsnedsättning, så har man oftast en blandning. Alltså en eller flera kan man säga. Fördelen med att ha en videospelare likt den vi har tagit fram, där kan man kombinera de olika funktionerna så du kan ha både teckenspråk och undertexter för att göra det tydligt för dig. Eller andra former av varianter. Så du själv kan designa din egen upplevelse utifrån det du behöver som individ.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video