Framtiden och tillgänglig video

Från kursen: Lyckas med tillgänglig video

Mikael Hellman berättar om hur han tror att utvecklingen kommer att se ut inom tillgänglig video.
Köp medlemskap
/Kameraklick/ När man hör alla de här bitarna kan det låta som att det är mycket. Hur svårt är det faktiskt att producera en tillgänglig film? –Jag tycker att som med allting annat, så handlar det om att sätta sig in i det. Jag ser det inte som att det är komplicerat att göra det. Det handlar om att man redan från början, när man skapar sin videofilm, tänker tillgänglighet. Att ta en videofilm och sedan göra den tillgänglig, det är väldigt svårt. Det blir inte speciellt bra. Backa bandet redan i starten och börja tänka på vad som behöver göras. Det är ett par moment, men jag ser inte det som något komplicerat. Jag tror bara att det är ett annat sätt att arbeta. Hur mycket extra kostnader bör man räkna med? Det är en supersvår fråga. Det är klart att det tillkommer kostnader och framförallt tillkommer tid. Däremot är det otroligt viktigt att poängtera att det inte är det man bör fokusera på. Det absolut viktigaste är att vi nu har möjligheten att kunna kommunicera och informera fler personer som kan ta del av vår information. Som vi sade tidigare, är det ungefär 20 procent av den svenska befolkningen som har någon form av funktionsnedsättning. De kommer vi nå nu, om vi jobbar med tillgänglighet i våra videofilmer. Jag tror också att kanske om ett antal år kommer vi se tillbaka på den här tiden innan vi gjorde filmer tillgängliga och fråga oss, varför vi inte alltid gjorde så. Nu kan 20 procent fler ta del av filmerna, det kunde de inte tidigare.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video