Planering för tillgänglig video

Från kursen: Lyckas med tillgänglig video

Mikael Hellman förklarar varför du ska avsätta tid för att planera innehåll, manus med syntolkning, var filmningen ska ske och hur den ska redigeras.
Köp medlemskap
/kameraklick/ Det som syns på skärmen nu är ett tillgänglighetsprojekt som vi gjorde för ett par år sen där vi kände att vi hade mycket teoretisk kunskap om hur man skapar en videofilm, men det här gjorde att vi kunde jobba mer med det praktiska. Vilka utmaningar är det när man skapar en tillgänglig video, vilka problem uppstår, vilka frågor behöver man brottas med. Den här ligger på vår hemsida malmo.se för de som vill titta på den: /speakerröst i datorn/ Det blev väldigt bra, för då fick vi ett riktigt bra case, att nu behöver vi göra en videofilm och den behöver vara tillgänglighetsanpassad. Det var ett jättebra tillfälle att ta in olika experter i det arbetet. Den här filmen var ett riktigt bra exempel på att när man ska göra en tillgänglig videofilm så är det superviktigt att man verkligen avsätter tid för att planera hur filmen ska göras, manusarbete, man får tänka på innehåll, hur filmen ska filmas, platsen den ska filmas på och hur man redigerar den. Hur skiljer sig den planeringen åt från en video som inte är tillgänglighetsanpassad? Jag skulle inte säga att det är nån större skillnad, för det vi jobbar med inom offentlig sektor är att vi ska göra information som alla kan förstå och ta del av. Det är ju vårt kärnuppdrag. När man gör andra typer av filmer, så handlar det kanske mer om att skapa en annan form av uppmärksamhet med hjälp av andra delar, musik kanske, eller att man har snabba klipp eller olika typer av färgsättningar eller liknande. Det är ju nånting man får skala av och använda mindre av. Jag tror inte det är så stor skillnad i själva planeringen av filmen. Utan planeringen blir sen hur filmen blir egentligen. Det är ju lätt att tänka, som jag hört vissa säga, att nu kommer det bara bli tråkigt och trist med tillgängliga videofilmer. Däremot blir det ett annat tempo, det blir ett annat lugn. Det är många som uppskattar att det här inte är så himla stimmigt med snabba klippbilder. Utan väldigt informativt och tydligt. Vad märkte ni, under det här projektet som ni gjorde, var extra viktigt att tänka på redan i planeringen? Syntolkning var den delen som var absolut mest viktigt att tänka på. Att göra en videofilm och sen försöka klistra på syntolkning i efterhand, det är svårt. Men i det här projektet tänkte vi att nu ska vi verkligen göra en bra film, och den ska vara tillgänglig för alla. Och alla ska kunna förstå den. Så syntolken var ju med i själva manusarbetet. Vi bollade manus fram och tillbaka för att hon skulle se vart hon skulle behöva lägga en introduktion. Hon fick välja sina delar i filmen var hon ville att syntolkning skulle komma in. På det sättet kunde vi, i vårt manus, skriva in det och ha planer för det när vi var ute på inspelningsplatsen. Ta introduktionsbilder eller klippbilder där syntolken skulle kunna prata lite längre. Så det blev en riktigt bra syntolkning. Istället för att man bara lägger på det för att man måste.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video