Redigering av tillgänglig video

Från kursen: Lyckas med tillgänglig video

Mikael Hellman lär dig vad du ska tänka på i redigeringen av en tillgänglig video.
Köp medlemskap
/kameraklick/ Det viktigaste när det handlar om redigering är ju att man tänker in det här som lagen ställer krav på. Som vi vet om att vi måste göra för att filmen ska bli tillgänglig. Att man helt enkelt kör en extra koll. Har vi bra kontraster i färgerna, har vi bra kontraster i ljudet, är det nån ljudnivå som man måste fixa till för att det ska bli bättre. Att man jobbar i ett och samma projekt till exempel, att man har med sig syntolkningen som en del i själva huvudfilmen. Men att du har olika kanaler där du kan aktivera och avaktivera, så du får samma längd på filmen. Vi har gjort så i vår videospelare att där är det samma videofilm som spelas upp. Sen har vi bara två helt olika ljudspår, som får aktiveras och avaktiveras. Det är viktigt att man inte gör en film som är två minuter som heter original och sen gör man en som är fyra minuter bara för att det ska vara syntolkning. Man tänker effekter, hur ska man tänka kring det? Effekter är en jättebra fråga. Här bör man nog undvika effekter så mycket som möjligt egentligen. Dels kan det vara så att man har ett "swoosh" ljud. För en person som är blind så hör de swoosh ljudet, men vad är det för nåt då? Så det måste ju syntolkas i så fall. Om du har med den effekten. En annan sak som vi tänkte på, som kanske inte är nån effekt, det är ju grafikplattor. Det var faktiskt en stor lärdom vi fick av det där. Dels ska du lägga in namnet på personen och det ska vara bra kontrast i bilden. Men när vi gjorde själva inspelningen så i den filmen så är det en fågel som är med i den här filmen. Jag minns inte vad den fågeln hette, om det var Göran eller Stefan eller nåt liknande. Men den hette nånting. Det lade vi som en grafikplatta i filmen. Vi tänkte att det kan vara lite roligt att ha med en grafikplatta på fågeln. Men när vi sen tänkte efter så var det ju nån form av ironi, alltså lite roligt. Förstår alla människor den här ironin? Nej, det gör man kanske inte. Därför tog vi bort namnplattan på den här fågeln. Det handlar ju inte om att man gör nåt tillgängligt för personer som är blinda och döva. Utan man kan ha olika former av funktionsnedsättningar. Man kan ha ADHD, ADD, man kan ha lässvårigheter, kognitiva svårigheter och så där. Det är väldigt viktigt att man tänker in att det finns flera olika former av funktionsnedsättningar. Jag upplever att trenden kan vara lite att saker ska gå fort. För att man ska fånga den yngre publiken är det viktigt att det är mycket information hela tiden. De är snabba på att ta till sig information. Går det här åt fel håll för att man faktiskt ska få med alla? Det är två världar som krockar lite grann. Det är två olika sätt. Men jag kan säga så här. Att när vi har spelat upp den här filmen som vi då har gjort, där vi har tänkt på tillgänglighet enligt konstens alla regler, så blir det en film som har ett lägre tempo, det blir mer tydligt, mer förklarande, man har lättare att förstå. Det är många som säger att det var skönt att titta på för man vilar ögonen lite grann. Det blir mer informativt. Jag brukar göra jämförelserna med att till exempel dokumentärer där man har ett annat form av berättartempoteknik, mer utifrån Kalla fakta, Uppdrag granskning, den typen att man har grafik som stödjer det som berättarrösten pratar om, man målar upp scenario och liknande. Samma sak här, att det blir ett sätt att informera om som har en annan typ av berättarstil. Sen så har man olika berättarstilar för olika områden. Men då ska man vara medveten om att man kanske missar en del av publiken, om man gör på ett visst sätt. Hur mycket utav det man missat under projektets gång kan man rädda upp i redigeringen? Det finns ju en hel del saker som man kan rädda upp i redigeringen med olika former av tekniker och så där. Men det innebär också att det blir ett merarbete och det kommer ta mer tid. Så det absolut bästa är att man planerar hela inspelningen, hela filmen egentligen. Så när du väl sitter i redigeringen så har du ett bra material att arbeta utifrån.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video