Teckenspråkstolkning i tillgänglig video

Från kursen: Lyckas med tillgänglig video

Mikael Hellman lär dig vad som är viktigt att tänka på när det gäller teckenspråkstolkning i en videoproduktion.
Köp medlemskap
/kameraklick/ Den sista funktionen här är teckenspråket. Om man ser här i menyn så står det teckenspråk på svenska. Teckenspråket ska man känna till att alla länder har sina egna teckenspråk. Så när det står svenska här så är det inte en teckenspråkstolkad version av svenska, utan teckenspråket är nåt helt annat. Om jag klickar här så dyker teckenspråkstolken upp här i videorutan. Så här ser det ut. Teckenspråkstolk är en person som pratar och kan höra svenska, som sen har lärt sig teckenspråk. Det är ungefär som att du och jag har lärt oss engelska. Vi är olika bra på det. Det är något som märks när man har en teckenspråkstolkad version. Man har olika bra språk på teckenspråk. Det man helst vill att man använder, det är att man har en döv person som tolkar filmen. Då har man egentligen två personer. Först en person som är den som är teckenspråkstolken då, som tittar på filmen och gör ett manus. Man brukar kalla de för översättare. Sen framför kameran så har man den döva personen, som tolkar på rent teckenspråk kan man säga. Vi arbetade precis på det sättet. Vi hade en teckenspråkstolk som översatte manuset tittade på filmen, förklarade det för personen som var döv och sen spelade vi upp filmen med en prompter. Det gjorde att hon kunde stå och titta rakt in i filmen samtidigt som hon teckentolkade vad filmen handlade om. Den stora utmaningen som vi hade, var ju grafiken. Att vi hade grafik som inte teckenspråkstolkarna riktigt hann med att tolka. Så det är också en del. Har du punktlistor, så ha gärna de i bild lite längre än vad vi hade i vårt projekt. Det var en lärdom att ta med till senare. Teckenspråket tar ju lite längre tid att tolka så därför behövs det också lite mer tid i filmen till det.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video