Textversion i tillgänglig video

Från kursen: Lyckas med tillgänglig video

Mikael Hellman dig vad en textversion är och vad som är viktigt att tänka på när du gör en.
Köp medlemskap
/Kameraklick/ En textversion är egentligen en transkription av filmen. Tänk dig en textad version av hela din film. Jag scrollar upp här, så att vi kan se textversionen. I vår spelare finns den här i mitten. Man klickar här och då kommer det upp en ruta härunder. Här har man hela textversionen av filmen. Då kan man se att det blir en blå text på de ställen där man befinner sig i undertexten. "Ett rikt och självständigt liv. Det här är Funktionsstöds- -förvaltningen i Malmö Stad. Patrik Rosdal höjer sitsen på sin arbetsstol. Han och assistenten..." Det här kanske ser kanske förvillande ut, men inom den här blå rutan är faktiskt själva syntolkningen. Den är också med i själva beskrivningen. För den som till exempel är blind, får den här uppläst av sin skärmläsare och kan ta del av filmen på det sättet om man inte vill titta på filmen. Den här textversionen, måste man göra den så att den också går att lyssna på, för att hjälpa en synskadad? Nej, absolut inte. Dels kan de lyssna på filmen i sin helhet med miljöljud och liknande. Men de har också hjälpmedel som gör att de har till exempel skärmläsare som är inbyggd i en telefon som kan läsa upp den här texten så de får innehållet uppläst för sig. Vi kan inte veta exakt vad människor har behov av. Vi kan bara erbjuda olika funktioner och sedan får man själv välja vad man tycker är bäst.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video