Undertextning vid tillgänglig video

Från kursen: Lyckas med tillgänglig video

Mikael Hellman lär dig vad som är viktigt att tänka på när det gäller skapandet av undertexter.
Köp medlemskap
/Kameraklick/ Undertext är ju fantastiskt bra. Dels har vi möjligheten för personer som är döva, att de kan läsa undertexten. Man ska inte utgå från att de kan läsa undertexten, eftersom de då har teckenspråket kanske. Men många kan göra det. Det kan också vara i lägen där du inte kan ha ljudet på. Du kanske sitter på bussen. Du kan läsa det istället, vad som händer. Undertexter gör också att vi kan förtydliga det som händer i filmen. Då tänker jag på det jag sade tidigare, om klarspråk. Att skriva undertexterna på ett sätt som gör att de är lätta att läsa, som också gör att informationen blir tydligare. Man behöver inte skriva allt som sägs. Man får lov att skriva om ord. Man kan komprimera, mest för att det ska bli mer lättförståeligt. I den här filmen som vi har gjort och i videospelaren vi har tagit fram här på Malmö Stad, har vi undertexter härunder och de är lätta att aktivera. När vi spelar upp filmen ser vi att de dyker upp. När du är klar med din undertext är det viktigt att du spelar upp din film utan ljud och sedan läser alla undertexter. De ska då vara gjorda på ett sätt att det blir en berättelse. Skriv inte bara rakt av det som sägs och när du läser upp det... Man får sätta sig in i rollen att sitta och titta på filmen utan ljud och se om det är ett bra språk och ett bra flyt i det jag läser? Ligger undertexten tillräckligt lång tid för att man ska kunna ta del av dem på ett vettigt sätt? –Ert tillgänglighetsprojekt, kallar ni det så? –Ja det gör vi. –Hur gjorde ni med undertexterna där? –Dels hade vi insikten om att vi behöver ha undertexter. Vi lade till och med upp mallar i redigeringen på var undertexterna kommer att hamna. Oftast kan man räkna att i de nedre 20-25 procenten kommer undertexten att finnas. Att hela tiden hålla koll på att där inte finns något viktigt. Se till att man har ett bra tempo i filmen. Att man inte pratar för fort, att speakern pratar lagom fort. Det här med tillgänglighet är både väldigt brett och djupt. Det är mycket detaljer om man grottar in sig i de olika nivåerna. Att skriva tillräckligt många, eller tillräckligt få tecken, det är jätteviktigt att ta upp. När vi hade Tjock-Tv fanns en standard som hette CEA-608. Den betyder att man har runt 32 tecken att arbeta med. Det var det som var anpassat för just det formatet. Man kallade det även 4:3-formatet. Widescreen Tv:n kom, vilket även kallas för 16:9-format. Har man en kvadratisk ruta är det 16 på bredden och 9 på höjden. Det innebar att man kunde skriva fler tecken. Det stämmer på Tv:n, men inte på nätet. De stora operatörerna såsom YouTube och Facebook baseras på den gamla standarden med 32 tecken. Skriver du mer än 32 tecken kan du räkna med att dina rader blir fler på höjden. Därför är det viktigt att inte skriva 42 tecken utan hålla det kring 32 tecken istället. Rent grafisk har vi dels inbrända undertexter som ligger som en grafik i filmen. Då är det du som gör filmen, som bestämmer vad någon annan tycker är läsbart. Du bestämmer storleken eller kontraster i bakgrunden och text. Det som är mest tillgängligt kallas Closed Captions, eller valbara undertexter. Det är en textfil du lägger in tillsammans med din videospelare. Du kan då själv aktivera eller avaktivera undertexten. Det finurliga är att du kan ha flera språk i en och samma film. I traditionella undertexter som vi är vana vid att se på Tv, är det Tv-bolaget som bestämmer hur undertexten ska se ut. På webben är det istället videospelaren, som spelar upp filmen som bestämmer hur texten ska se ut. I vår videospelare kan man designa sin undertext med olika färger, bakgrund, typografi och liknande. Vi vet ju inte vilken person som ska ta del av undertexterna och vilka förutsättningar den personen har. De kanske har en kombination av både hörselnedsättning och en synskada. Här kan man själv bestämma vilken färg man vill ha på bakgrund och text. Vi kan tänka att vi vill byta till röd text och att vi byter till en gul bakgrund. Vi kan då gå in och styra om vi vill ha den här storleken på text eller välja en större. Det blir kanske för stort. Vi kör på 150 procent. Det finns också möjlighet att välja en annan typografi. Dessa inställningar sparas till nästa gång man tittar på video igen. –Vad använder ni er av för program när ni skapar era undertexter? –Vi har olika möjligheter att skriva undertexter. I Malmö Stad använder vi Premier där man kan skriva undertexter. Det är ett alternativ. Det finns gratis mjukvaror. Jag använder själv ett program som heter Aegisub. Videospelaren vi har varit med och tagit fram, där finns även back-end eller ett administrationsgränssnitt. Där bakom de kommunikatörer i Malmö Stad som vill, skriva sina undertexter.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om video